Knjiga “Orlandovi europski putovi” dio je istoimenoga multimedijalnoga projekta Europskoga doma Dubrovnik kojim su povezani različiti aspekti štovanja viteza Rolanda od 8. do 21. stoljeća diljem Europe.

 Tekstove za knjigu “Orlandovi europski putovi” pripremilo je dvanaest stručnjaka iz područja povijesti, sociologije, književnosti i prava iz Hrvatske i inozemstva. Njihovi tekstovi nisu poredani po abecednom redoslijedu autora, već po temama koje obrađuju: od uvodnoga teksta o Pjesmi o Rolandu i Rolandovoj pogibiji u Roncevalu, preko tekstova o nekadašnjoj i sadašnjoj prisutnosti legende o Rolandu u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji i Hrvatskoj, do završnoga članka koji upućuje na potrebu izgradnje zajedničkoga europskoga identiteta.

Kako bi se još više istakla europska komponenta knjige, svi su tekstovi prevedeni na hrvatski, engleski, njemački, francuski i talijanski jezik. Višejezičnost Rolandove europske ideje, u kojoj ‘maleni’ hrvatski ima jednaku vrijednost kao i ‘veliki’ jezici, istaknuta je rasporedom tekstova. Oni naime nisu odijeljeni po jezicima, jer bi to dovelo do svojevrsne segregacije pojedinih jezika. Tekst svakoga autora nalazi se stoga u zasebnom bloku od pet jezika, od prethodnoga bloka odijeljenoga uvodnom ilustracijom koja sintetizira poruku dotičnoga teksta. Kao i autori, i prevoditelji i lektori tekstova s izvornih jezika na ostala četiri jezika dolaze iz nekoliko država.

Na pripremi knjige surađivalo je preko stotinu suradnika iz Hrvatske i inozemstva. Glavna urednica knjige je Adriana Kremenjaš-Daničić, predsjednica Europskoga doma Dubrovnik, a grafički urednik Ivica Šakota, koji je uz pomoć Diane Pozniak bio zadužen i za prijelom. Korice knjige i ilustracije naslovnih stranica pojedinih tekstova izradila je Jelena Raguž. Knjiga je dimenzija 26 x 21 cm, tvrdoga uveza, 480 stranica i s 350 fotografija u boji(krajolici u kojima se kretao stvarni Roland – Orlando, mjesta koja na različite načine oživljavaju legendu o Rolandu, sačuvani Rolandovi kipovi i iluminacije francuskih iluminista). Tiskana je u tiskari Zrinski u Čakovcu.

Godina izdanja: 2006.
ISBN 953-95338-0-5