„CitiPart – partnerstvo gradova za obranu temeljnih vrijednosti EU od ekstremizma i populizma“ je interaktivna mreža osam gradova, udruga i organizacija iz pet država članica Europske unije. Cilj njihova okupljanja je argumentirano suprotstavljanje rastućem populizmu i ekstremizmu diljem EU.

„CitiPart – partnerstvo gradova za obranu temeljnih vrijednosti EU od ekstremizma i populizma“ je interaktivna mreža osam gradova, udruga i organizacija iz pet država članica Europske unije. Cilj njihova okupljanja je argumentirano suprotstavljanje rastućem populizmu i ekstremizmu diljem EU. Projekt je započeo u rujnu 2015. i završio u rujnu 2017., a kroz projektne aktivnosti europske se građane željelo motivirati na kontinuirani dijalog s političarima na lokalnoj i europskoj razini i omogućiti im da zajedno identificiraju probleme i traže rješenja za njih. Tijekom projekta održani su multilateralni susreti o trima temeljnim vrijednostima Europske unije: solidarnosti, toleranciji i miru. Njihovi su sudionici bili građani različite dobi, članovi partnerskih organizacija i gradova, lokalni političari, nastavnici i novinari. U razdobljima između tih susreta partnerske su organizacije u svojim lokalnim sredinama provodile raznovrsne aktivnosti u sva tri tematska bloka: solidarnost, tolerancija i mir. Između ostalog, provodile su se ulične ankete o solidarnosti, pripremale i izvodile kazališne predstave o toleranciji (u obliku forum teatra), pisali tekstovi za knjižicu o miru. Rezultati svih lokalnih aktivnosti predstavljeni su na multilateralnim susretima. Na posljednjem susretu projektnih partnera dogovoren je nastavak suradnje pojedinih organizacija, čime je osigurana održivost rezultata ovoga projekta. Organizacije koje su sudjelovale u projektu CitiPart: Europski dom Yvelines (Francuska) i njegovi lokalni partneri Europski dom Nîmes (Francuska) i njegovi lokalni partneri Europski centar Robert Schuman iz Scy-Chazellesa (Francuska) i njegovi lokalni partneri Zaklada Robert Schuman u Varšavi (Poljska) i njezini lokalni partneri Grad Sosnowiec (Poljska) i lokalni partneri Berlinsko-brandenburško udruženje za međunarodnu suradnju (BBAG) iz Potsdama (Njemačka) i lokalni partneri Europski dom Dubrovnik iz Dubrovnika (Hrvatska) i lokalni partneri Udruga mladih GEMMA iz Villacha (Austrija) i lokalni partneri Projekt CitiPart – partnerstvo gradova protiv ekstremizma i populizma proveden je uz potporu Europske unije kroz program Europa za građane, programsko područje 2, mjera 2.2 – Mreže partnerskih gradova, mjera 2.3 – Projekti civilnog društva i programsko područje 1 – Europska svijest o povijesti.