Vizija

Trajni mir i blagostanje na europskom kontinentu postignuti zahvaljujući ujedinjavanju svih europskih država u demokratsku zajednicu aktivnih građana.

Misija

Promicanje zajedničkih europskih vrijednosti u Hrvatskoj i promicanje Hrvatske u inozemstvu.

Ciljevi

Ciljevi djelovanja Europskoga doma Dubrovnik su afirmacija ideje europskoga jedinstva i informiranje hrvatskih građana o procesu europskoga ujedinjenja, poticanje njihova razumijevanja, tolerancije i dijaloga s drugim narodima i državama te promidžba Hrvatske u Europi kroz suradnju s inozemnim vladinim i nevladinim organizacijama. Prema Statutu, članovi Europskoga doma Dubrovnik mogu biti domaće i inozemne pravne i fizičke osobe.

Povijest

Europski dom Dubrovnik neprofitna je i politički i vjerski neovisna organizacija civilnoga društva. Ugovor o osnivanju ustanove EDD potpisali su u ožujku 1995. godine predstavnici 24 pravne osobe s područja Dubrovačko-neretvanske županije s ciljem afirmacije ideje europskoga jedinstva u Hrvatskoj, prezentacije Hrvatske u inozemstvu, informiranja hrvatskih građana o procesu europskoga ujedinjenja, razvijanja njihova osjećaja pripadnosti ujedinjenoj Europi, svekolike pomoći hrvatskim građanima kako bi se što lakše uključili u proces europskoga ujedinjenja te razvijanja razumijevanja, tolerancije i dijaloga hrvatskih građana s drugim narodima i državama. Zbog jednostavnijeg poslovanja, organizacija je 1998. godine pravno ustrojena sukladno odredbama Zakona o udrugama.

Za više informacija možete nam se obratiti putem e-maila.

Izvješće o radu Europskog doma Dubrovnik u  2015

Izvješće o radu Europskog doma Dubrovnik u 2016