Inicijativu mladih "hEUreka!" Europski dom Dubrovnik provodio je uz financijsku potporu europskog programa Mladi na djelu tijekom 2013.

 Cilj inicijative „hEUreka!“ bio je djeci i mladima u dobi od 12 do 15 godina iz Dubrovačko-neretvanske županije približiti Europsku uniju i njenih 28 država članica. Sudionici inicijative bili su šestero mladih iz Dubrovnika i Župe dubrovačke. Oni su tijekom listopada i studenog 2013. u osnovnim školama: OŠ Ston, OŠ Antuna Masle u Orašcu, OŠ Mokošica, OŠ Marina Držića u Dubrovniku, OŠ Župa dubrovačka, OŠ Cavtat i u Dubrovačkj privatnoj gimnaziji održavali radionice tijekom kojih su predstavljali Europsku uniju i njene države članice, nakon čega su s učenicima izrađivali panoe pojedinih država. Završni rezultat inicijative je knjižica "Dobrodošli u Europsku uniju!", u kojoj su objavljene fotografije panoa.