U prosincu 2014. Europski dom Dubrovnik otvorio je Klub za mlade grada Dubrovnika Drito.