Nek' se čuje i naš glas

 neksecujeneksezna

Europski dom Dubrovnik je u suradnji sa srednjim školama Dubrovačko-neretvanske županije prikupio razmišljanja pedesetpetero maturantica i maturanata o ulasku Hrvatske u Europsku uniju, njenoj bodućnosti te o informiranosti mladih o europskom integracijskom procesu.