Europski dom Dubrovnik je u suradnji sa srednjim školama Dubrovačko-neretvanske županije prikupio razmišljanja pedesetpetero maturantica i maturanata o ulasku Hrvatske u Europsku uniju, njenoj budućnosti te o informiranosti mladih o europskom integracijskom procesu.

1409752406 418 velika 5208440 orig

Godina izdanja: 2010.
ISBN: 978-953-95338-3-8